Pappné Kuster Klára:

Az angol nyelvtan bibliája

(243 oldal, 2 490 Ft)

az angol nyelvtan bibliája, pappné kuster klára, angolkönyv, angol könyv, angol nyelvtan, nyelvkönyv, angol nyelvkönyv, tankönyv, angol tankönyv, igeidők, angol igeidők, önálló nyelvtanulás, angol biblia, nyelvtani biblia, biblia, hiánypótló, angol nyelv, az angol nyelv bibliája. Készítette a Kuster Webdesign.

Szakmai önéletrajz

Név: Pappné Kuster Klára
Születési hely, idő: Győr, 1953. május 5.
Családi állapot: Férjezett, egy fiúgyermek (Ádám, szül.: 1987)
 
Munkahelyek:
 
2006- Szabadhegyi Közoktatási Központ, Győr (angoltanár)
2002-2006 Petz Lajos Egészségügyi Középiskola, Győr (angoltanár)
1999-2002 Vocational Academy Két-tannyelvű Általános Iskola és Közgazd. Szakközépiskola, Győr (oktatási igazgató)
1990-1999 Gárdonyi Géza Általános Iskola, Győr (angoltanár, id ny. mk. vez.)
1971-1990 RÁBA Magyar Vagon-és Gépgyár, Győr (külker. bonyolító)
 
Tanulmányok:
 
2007-2008 Budapesti Gazdasági Főiskola, Külkereskedelmi Főiskolai Kar: gazdasági és társadalomtudományi szakfordító és tolmács
2002-2004 Corvinus Egyetem Európa Tanulmányok (posztgraduális): európai szakértő
1997-1999 ELTE Oktatási Szakértő (posztgraduális): angol nyelvi tantervfejlesztő
1993-1996 Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola: angol szakos nyelvtanár
1987-1990 ACSJ Tanítóképző Főiskola: ált. iskolai tanító
 
Egyéb képzések:
 
2005 50 órás európai uniós oktatótréning: pályázati referens (OKJ) (Nyugat-Magyarországi Egyetem, Sopron)
1998-1999 Általános / középiskolai szakképzett mentor (ACSJ/ELTE)
1979-1981 Felsőfokú külkereskedelmi szakvizsga
 
Nyelvtudás:
 
1983 orosz középfok
1982 angol felsőfok
1982 szerb-horvát felsőfok
1978 francia középfok
 
Egyéb:
 
2002-től országos közoktatási szakértő (pedagógiai értékelés és szaktárgyi [angol nyelv] oktatás-/intézményértékelés, helyi tanterv, pedagógiai program, taneszköz-értékelés, pedagógus-továbbképzés, oktatásfejlesztés, tantárgyfejlesztés, tehetséggondozás, két-tannyelvű oktatás), 2005-től pedig tanártovábbképző (angol nyelvű akkreditált európai uniós tanfolyam).
 
Néhány kiemelkedő diáksiker, versenyeredmény:

- Nyolcadik évfolyamos csapat országos első helyezése a kecskeméti Bábel Nyelvstúdió és Könyvesbolt által középiskolásoknak meghirdetett angol nyelvű fantáziaíró pályázaton
- Több éven keresztül országos első helyezések a Körlánc (Budapest) által meghirdetett műfordító versenyen
- Az "Odyssey of the Mind" kreativitási és színjátszó versenyen 1996-ban hatfős fiúcsapat országos 3. helyezése, kreativitási különdíja, a főszereplő előadói különdíja
- Robert Schuman európai uniós versenyen regionális 2. helyezés
- "Európa 2000 Állampolgári vetélkedő" - országos 2. helyezés
- Comenius 1. iskolai és iskolafejlesztési projektek (3-3 év) létrehozása, szervezése, bonyolítása
Nemzetközi eredmények:
- Háromfős általános iskolás csapat 3. helyezése az angliai JET Magazine mondókaíró pályázatán
- A CERNET osztrák pedagógiai intézet által szervezett nemzetközi "Négy ország – egy mottó" c. pályázaton 3. helyezés
Önálló szervezések:
- Megyei szintű angol nyelvű vers- és prózamondó verseny (11. éve)
- 2006. március: "Tavasz napi" európai uniós vetélkedő városi szinten, hagyományteremtő szándékkal
 
Publikációk:

1. Ha már szűk az osztálykeret … Angol nyelvű színjátszó kör működése (Hogyan tovább?, 93/1)
2. Nyelvtanulás kisiskoláskorban (Hogyan tovább?, 94/5)
3. Írországi tapasztalatok (Köznevelés, 95/09/22)
4. Amikor a tanulás öröm (Oxford Herald, 96/12)
5. Ember és társadalom az angol nyelv oktatásában (KOMA által támogatott tanterv-korszerűsítés) (Hogyan tovább?, 97/4)
6. Menedzsment az oktatásban (Hogyan tovább?, 97/4)
7. Színjátszás, mint cél az osztályban (Hogyan tovább?, 98/1)
8. Az ember és társadalom műveltségterület tartalmai az élő idegen nyelv tanításában (Tanító, 98/1)
9. Petőfi és más szaktárgyak angolul (Nyelv*infó, 98/6)
10. Európai dimenzió az oktatásban (Hogyan tovább?, 2000/1)
11. Finn tanulók magyar iskolában (Hogyan tovább?, 2001/2)
12. Élményorientált nyelvtanulás anyanyelvi környezetben (Hogyan tovább?, 2001/3)
13. Nyelvtani összefoglaló és szöveggyűjtemény (belső jegyzet a Petz Lajos Egészségügyi Középiskola 11. és 12. évfolyamos diákjainak) (2004)
14. Érettségire felkészítő írásbeli feladatok gyűjteménye (Petz) (2004)
15. Az angol nyelvtan bibliája, 2006 (magyarázó / rendszerező nyelvtankönyv, 243 o.)
 
Előadások:

1. A győri Gárdonyi Géza Általános Iskola tehetségfejlesztő rendszerébe épített, a KOMA által támogatott saját angol nyelvi modernizált tanterv megvalósításának bemutatása az Országos Tehetséggondozó Társaság (Budapest) felkérésére 1997 őszén.
2. Primary Problems, Igniting Ideas, Rewarding Results
Macmillan Országos Metodológiai Konferencia
1999. április 17-18. (Budapest)
3. Creativity and Problem Solving
IATEFL, Angol Nyelvtanárok Országos Konferenciája
1999. október 15-17. (Győr)
4. Cross-curricular aspect based on CES books
Cambridge UP Tanártovábbképző Konferencia
2001. február 3. (Budapest)
5. Cross-curricular aspect and creativity
Macmillan Országos Metodológiai Konferencia
2001. április 7-8. (Budapest)
6. Európa Diáknaptár használatának tapasztalatai
Megyei Pedagógiai Intézet, Győr: Az európai nyelvek
záró konferenciája, 2001. december 13.
7. From reciting rhymes to successful problem solving
"A jó gyakorlat" c. OM által rendezett konferencián
2004. május 15-én (Városmajori Gimnázium, Bp.)
8. A Petz-ben megvalósított Comenius programok tapasztalatai
A Tempus Közalapítvány / Socrates Nemzeti Iroda felkérése alapján a győri Nemzetközi Kereskedelmi Központban tartott információs kampány alkalmából