Pappné Kuster Klára:

Az angol nyelvtan bibliája

(243 oldal, 2 490 Ft)

az angol nyelvtan bibliája, pappné kuster klára, angolkönyv, angol könyv, angol nyelvtan, nyelvkönyv, angol nyelvkönyv, tankönyv, angol tankönyv, igeidők, angol igeidők, önálló nyelvtanulás, angol biblia, nyelvtani biblia, biblia, hiánypótló, angol nyelv, az angol nyelv bibliája. Készítette a Kuster Webdesign.

Ajánlás

A nyelvtanulás hosszú, alkotó folyamat, melynek során a nyelvtanuló a nyelvtanár, egy anyanyelvi beszélő, és / vagy éppen egy nyelvkönyv, nyelvi segédlet segítségével építi fel az életkori sajátosságoknak és a kommunikációs igényeinek megfelelő nyelvi kompetenciáit. A heti 3-4 órás intézményes nyelvoktatás keretein belül kialakíthatja azokat a főbb nyelvi és kulturális fogalmakat, amelyekre az idegen nyelvi kompetenciákat alapozhatja, valamint a megfelelő tanári segítség, illetve tanulói stratégiák alkalmazásával jártasságot szerezhet a tárgyalt nyelvi-kommunikációs funkciók és a nyelvi struktúrák alkalmazásában. Hiba lenne azonban azt képzelni, hogy az idegen nyelvet a tanár "tanítja meg".

A nyelvtanár segít az idegen nyelv elsajátításában, de helyettünk a tanulási folyamatot nem végezheti el. Így aztán nem "ússzuk meg" az önálló tanulást – sem akkor, ha a nyelvtanulás számunkra nem okoz problémát, sem pedig, ha tanulási nehézségekbe ütközünk. Ugyanis, ha "szárnyalunk", önállóan is kell bővítenünk, fejlesztenünk nyelvi kompetenciáinkat, minden alkalmat megragadva a célnyelvvel való találkozásra. Ha pedig "botladozunk", a hiányosságok pótlására, az utólagos nyelvi rendszerezésre a tanórán kívül az önálló munka keretében is szükség van – ezt a rendszerező, önértékelő tevékenységet (mit tudok, mit tanultam meg, mit kell még elsajátítanom) manapság a nyelvi naplók hangsúlyozzák a legerősebben.

A szerző által készített nyelvtani segédlet mindkét esetben hasznos lehet. A könyvben a hagyományos, tehát a legtöbb nyelvtanuló által az anyanyelvi nyelvtanórákról is ismert nyelvtani kategóriák mentén tekinti át az angol nyelv rendszerét – a mondatok szintjéig bezárólag. A bőségesen adott példamondatok a szó szerinti, valamint az irodalmi fordítások segítségével lehetővé teszik a magyar anyanyelvű nyelvtanuló számára, hogy a két nyelvet összevesse, és a rendszereik közti különbségeket illetve azonosságokat felismerje.

A nyelvtani magyarázatok közérthetőek, a szerző stílusa közvetlen, szinte a nyelvórák szóbeli magyarázatait foglalja írásba. Haszonnal forgathatja ezt a nyelvtani szabálygyűjteményt minden nyelvvizsgára készülő nyelvtanuló, illetve mindazok, akik valamely hallott, olvasott nyelvi fordulat kapcsán tudatos nyelvhasználóként a "miért" és a "hogyan" kérdésekre keresik a választ.

Lőrincz Ildikó
főiskolai adjunktus
Nyugat-Magyarországi Egyetem
Apáczai Csere János Tanítóképző Főiskolai Kar