Pappné Kuster Klára:

Az angol nyelvtan bibliája

(243 oldal, 2 490 Ft)

az angol nyelvtan bibliája, pappné kuster klára, angolkönyv, angol könyv, angol nyelvtan, nyelvkönyv, angol nyelvkönyv, tankönyv, angol tankönyv, igeidők, angol igeidők, önálló nyelvtanulás, angol biblia, nyelvtani biblia, biblia, hiánypótló, angol nyelv, az angol nyelv bibliája. Készítette a Kuster Webdesign.

Előszó

E könyv célja nem a jelenleg fellelhető angol nyelvkönyvek széles választékának gazdagítása, hanem sokkal inkább hiány pótlása.

Középiskolai tanárként minden szeptemberben tapasztalom, hogy az előző tanévben tárgyalt nyelvtani szerkezetek erősen a feledés homályába merültek. Aztán halványulnak az első félév emlékei is a második félév közepére. A problémát tetézi, hogy az elillant ismeretek felidézése céljából javasolt korábbi könyvek, füzetek sem kerülnek elő. Ezért hasznos ez az összefoglaló nyelvtankönyv a hasonló gondokkal küzdő érettségire készülő diákoknak, de segítő társa lehet az általános iskolák alapfokú nyelvvizsgát megcélzó tanulóinak is.

Ajánlom továbbá bárkinek, aki úgy gondolja, hogy a középfokú nyelvvizsga megszerzéséhez alapos és rendszerezett nyelvtani ismeretekre van szüksége – melyeket elsősorban otthon, önálló tanulás során kíván elsajátítani.

Többször fordultak hozzám tanulók azzal a panasszal, hogy idegen nyelvi tankönyveik nem tartalmaznak anyanyelvi magyarázatot, a tanórák is angolul folynak, s amikor az otthoni tanulás során magukra maradnak, hiányzó láncszemek nehezítik az elsajátítandó tananyag teljes megértését, így eredményes gyakorlását.

Ez a gond tovább mélyülhet, hiszen a középiskola első / előkészítő évfolyamain nem csak olyan diákok tanulnak, akik általános iskolai felkészítésüknek köszönhetően már elég jól beszélnek angolul, hanem olyanok is, akik csak a középiskolában kezdenek ismerkedni az idegen nyelv rejtelmeivel. Ezért feltétlenül javaslom ezt a könyvet tanulócsoportok felzárkózni kívánó diákjainak is, mert nagy segítséget nyújt a felmerülő problémák megoldásában és a kétségek eloszlatásában. A közvetlen hangvételű, közérthető anyanyelvi magyarázattal nem lesz bonyolult a miénktől sok esetben jelentősen eltérő nyelvtani szerkezeteket megérteni.

A nyelvtudás elmélyítésére, valamint a kommunikációs készség fejlesztésére szolgáló bőséges példamondatok mindkét nyelven olvashatóak. A nyelvtani szerkezetek értelmezése a másfél évtizedes tanári gyakorlatom során tapasztalt tanulói dilemmákra épül. Ha értjük, amit tanulunk, és nem hiányzik a szorgalom, akkor a tanulási kedv is egyre nő, mert egyre inkább előtérbe kerülhet az angol nyelv szépsége, s nem utolsósorban a fontossága.

E könyv rendszerezve nyújtja át az ismereteket – olyanokat is, melyekkel a szokványos tankönyvek általában nem foglalkoznak, mint például vonzatos igék, főnevek és melléknevek, szóképzés és egy csokor úgynevezett "phrasal verb", melyek a szókincs gyarapításához és az "angolos" kommunikációhoz jelentősen hozzájárulnak. Bár sok helyen ajánlom és használom a szó szerinti fordítást is, ezt csak a könnyebb megértés kedvéért teszem. Magyarul mindig "magyarosan", angolul mindig "angolosan" beszéljünk és fordítsunk!

Aki szívesen tanul, gyorsan válik eredményessé, és a siker további eredmények elérésére ösztönöz. Mindeközben megtapasztalható a nyelvtudás jelentősége mindennapjainkban és a nyelvtanuló személyes boldogulásában. Fontos tudni, hogy a közép- és felsőoktatási intézményekben tanuló, idegen nyelvet jól beszélő diákoknak napjainkban kiváló lehetőségeket nyújtanak az Európai Unió oktatási programjai (Socrates, Leonardo) az unió tagállamaiban történő nyelvtanulásra és szakmai tapasztalatszerzésre, jelentős, akár teljes mértékű anyagi támogatással. Ez igazán kiváló lehetőség arra, hogy ne csak tanuljuk, de használjuk is a nyelvet tárgyi, társadalmi és kulturális ismeretek gyarapítására. Kívánom mindenkinek, hogy a nyelvtanulás és az idegen nyelvi kommunikáció hozzon sok örömet számára, és egyre inkább szolgáljon újabb ismeretek szerzésére. Ha ez teljesül, a nyelvtanulás immár életmóddá vált. És ez az igazi cél, amihez lankadatlan kitartást és sok sikert kívánok.

Egyúttal szeretnék köszönetet mondani a Győr–Moson–Sopron Megye Közoktatási Közalapítványának könyvem megjelentetésének támogatásában.

Pappné Kuster Klára