Pappné Kuster Klára:

Az angol nyelvtan bibliája

(243 oldal, 2 490 Ft)

az angol nyelvtan bibliája, pappné kuster klára, angolkönyv, angol könyv, angol nyelvtan, nyelvkönyv, angol nyelvkönyv, tankönyv, angol tankönyv, igeidők, angol igeidők, önálló nyelvtanulás, angol biblia, nyelvtani biblia, biblia, hiánypótló, angol nyelv, az angol nyelv bibliája. Készítette a Kuster Webdesign.

"A katedra kedvence"

A szerzőt a Kisalföld c. megyei napilap szavazásán számos jelenlegi és volt tanítványa, ismerőse ajánlotta a "A katedra kedvence" címre. Az alábbiakban olvasható a lap internetes változatán 2006. január 9-én megjelent cikk, és az azt követő vélemények.
 

Pappné Kuster Klára, a győri Petz Lajos egészségügyi középiskola angoltanárnője nem tagadja: elérzékenyült, amikor meglátta, hogy többen is őt jelölték kedvenc tanáruknak a Kisalföld kampányában. Megérdemelte, hiszen nem ritka, hogy olyan sokáig bent van az iskolában, hogy férje már többször felajánlotta: bevisz neki egy tábori ágyat a tanáriba...

Hol angol nyelvű versmondó versenyt szervez, hol Petőfi-verseket olvas angolul, máskor a Neander-völgyi ősember életét vagy földrajzból az időjárás rejtélyeit magyarázza idegen nyelven. Tanítványai egybehangzóan állítják: Pappné Kuster Klára mindent megtesz, hogy megszerettesse tanítványaival az angol nyelvet; ehhez nem rest bevetni különleges módszereket sem.

– Ez a legfontosabb, hogy megszeressék a gyerekek az angolt, s rájöjjenek, hogy milyen fontos a nyelvtudás. Ha ez sikerül, s még szeretik is a tanárukat, olyan oldott légkör alakul ki, amelyben gyorsan lehet haladni. Nem megy el például az idő olyan felesleges dolgokra, mint a fegyelmezés, amivel nekem soha nem volt gondom. Meg kell értetni, hogy a nyelv soha nem cél, hanem eszköz a további élményekhez, a boldoguláshoz.

Nem véletlen, hogy Pappné Kuster Klára európai uniós ismereteket is tanít. Gondolta, ha már ennyire a szívén viseli tanítványai sorsát, megismerteti velük, hogy működik az unió, hogy használhatják ki azokat a lehetőségeket, amelyeket nyújt. S hogy ne csak elméletben működjön a dolog, mindent latba vet: pályázatokat ír, versenyeket, testvérkapcsolatokat szervez, így diákjai eljutottak már számos országba, Svédországtól Angliáig.

Hogy miért szeretik ennyire a tanítványai, kis gondolkodás után azt mondja: talán azért, mert tudják, hogy őt mindig megtalálják.
– Tőlem bármikor kérdezhetnek, ha valami gondjuk van, nem keresek kifogásokat, hogy éppen miért nem tudom őket meghallgatni. Soha nem rohanok el óra után; ha valamelyik gyereknek kérdése van, segítek, de akkor is meghallgatom, ha csak beszélgetni szeretne. Ez jó alkalom arra, hogy jobban megismerjem, felmérjem, miben tehetséges, milyen képességeit tudom fejleszteni. A gyerekek tudják, hogy mindig számíthatnak rám, a tanulmányi versenyekre például soha nem küldöm, hanem hívom őket. Alapos felkészítés nélkül tőlem soha nem megy senki versenyre, s azt is fontosnak tartom, hogy mindig elkísérem a tanítványaimat, akárhány évesek, akárhová is kell elmennem.
Talán ez a hozzáállás a titka annak, hogy saját bevallása szerint még soha, egyetlen diákja sem volt mérges, ha rossz jegyet kapott, hiszen tudják, hogy mindig van lehetőségük javítani, s közös a cél.
– Igyekszem őket minél több sikerhez juttatni, hiszen ez viszi őket előre!

Ajánló: Sesser Johann
– A Gárdonyi Géza Általános Iskolában kezdődött a "kapcsolatunk" és ez tovább folytatódott a Vocational Academyben, ahol mondhatni ő taposta ki előttünk az utat. Anyánk helyett anyánk volt Klári néni, aki segítőkészségével, munkájába fektetett idejével és kitartásával biztatta a tanítványait, köztünk engem is. Mindenkit úgy kezelt, mintha a saját gyereke lenne, mindenkivel külön-külön foglalkozott, ha kellett, akár a szabadidejében is. Jóval többet tett értünk, mint sok tanár, aki egyszerűen csak leadja az anyagot. Sokat, gyakran kétszáz százalékot követelt – ezt a barátnőm is megerősíti, akit most az egészségügyiben tanít –, de megvan az eredménye: nagyrészt neki köszönhető, hogy sikerült az angol felsőfokú nyelvvizsgám.

Igazgató: Miklósy Gyula
– A tanárnő akkor jött hozzánk tanítani, amikor már eldőlt, hogy megszűnik az iskola, és örültünk, hogy ilyen feltételekkel is vállalta a tanítást. Új színt hozott az iskolai munkába, nem szokványos módszereket is alkalmaz az órákon. Olyan területeket élénkített fel, például az európai uniós oktatást, amelyek addig háttérbe szorultak, amíg nem tanított nálunk, nem volt például működő külföldi kapcsolata az iskolának, de addig dolgozott, amíg végül két cserekapcsolat is kialakult, s a diákjaink is elutazhattak több külföldi országba. Tanórán kívül is nagyon sok mindent megtesz a gyerekekért, pályázatokat ír, versenyekre készíti fel őket.

Fliszár Ágnes
– Emberséges, kedves, és az órákon kívül is sokat tesz értünk. Neki köszönhetem, hogy eljuthattam Londonba, Párizsba, Lengyelországba.

Katzer Boglárka
– Sokat tesz azért, hogy jól tanuljunk. Segít, ha megakadunk, motivál minket, és megérteti mindenkivel, milyen fontos a nyelvtanulás.

Kovács Veronika
– Mindent megtesz a sikereinkért. Ha valamit nem értünk, annyi időt szán ránk, amennyit kell, ha szükséges, többször is átveszünk egy-egy anyagrészt.

Néhány további jelölő és indoklásuk:

Unger Viktória
Jelölném a katedra kedvencének Pappné Kuster Klára középiskolai tanár kategóriában. Jelenleg az utolsó évet taposó Petz Lajos Egészségügyi Középiskolában tanít angol nyelvet. Rengeteg tehetséges és akaró diákot karolt fel, és járult hozzá a látókörük szélesítéséhez nem kis energiát beleáldozva, magát nem kímélve. Rengeteg külföldi tanulmányi út, oktatási program, versenyfelkészítés áll a háta mögött, idén 11. éve rendezi meg a megyei angol versmondó versenyt, csak hogy plusz lehetőséget és sikerélményt biztosítson a diákoknak. A Vocational alapítója és elindítója. Ennyi törődést még tanártól nem kaptam. Habár csak 2 évig voltam a diákja, ezalatt a 2 év alatt több városi, országos és nemzetközi díj egyik megszerzőjének mondhatom magam.

Somogyi Gábor
Nagy örömmel értesültem az új kampányuknak. Egy középiskolai tanárnőt, Kuster Klára "Anyánkat" szeretném jelölni. A Vocational Academy szakközépiskola egykori tanárnőjéről van szó, aki nélkül ez az új szemléletű két tannyelvű iskola nem indulhatott volna a "fejlődés" útjára. Speciális a jelölés annyiban, mert ő már jelenleg nem ebben az iskolában dolgozik, és speciális annyiban, hogy a jelölés nem egy iskoláé, nem az enyém, hanem egy osztályé: a Vocational Academy első, úttörő osztályáé. Rendkívül boldogok lennénk, ha legalább a jelöltek között újra olvashatnánk róla a Kisalföldben, szavazótábora három iskolából lenne.
A tanárnőről röviden: A Kisalföldben is nem kevésszer olvashattunk róla, tömérdeknyi pályázatot nyert három iskolának (Gárdonyi, Petz iskola, Vocational), és diákjai nem egyszer nyertek megyei-városi-országos szintű nyelvi versenyeket, ennek kapcsán is. Azonban jelölésünk tényleges indoka nem ez. Nélküle az új iskola falai között nem boldogultunk volna, az emberszeretete, fáradhatatlan segítőkészsége nélkül a Vocational Academy első évfolyama nyugodtan kijelenthetem semmire nem ment volna (és azt hiszem az iskola sem). "Pótanya" szerepét töltötte be, a szó legszorosabb értelmében, a heti 16-20 angol óra sem tűnt soknak, mert ő tanította. És valóban nem tanárnak tekintettük, ebben az értelemben talán nem is felel meg pályázatunknak, ő A Segítőnk volt, Az aki "gatyába" rázott minket (csak ő volt rá képes), segített a nehéz körülmények között is és akinek a hiányát legalább is mi diákok nagyon megéreztük.

Kiss Katalin
Pappné Kuster Klára ma a Petz Lajos Egészségügyi Szakközépiskola angoltanárnője, azonban egykor én is első gárdonyis diákjai közé tartoztam.
Kivételes emberségével, hatalmas szakmai tudásával és páratlan humorával alapozta meg érdeklődésemet az angol nyelv iránt. 10 évesen találkoztunk először, de temperamentuma, munkabírása azonnal magával ragadt. Fáradhatatlanul buzdított minket az örökös versenyszereplésekre, melyek alkalmával nemcsak a Klári néni által angolul írt színdarabokat adtuk elő, de lehetett az ország bármely pontján az a próza-, versmondóverseny vagy éppen egy kreatív megmérettetés, ő mindig hétvégéit áldozta ránk és a felkészítésünkre. Kifogyhatatlan energiáival támogatott minket a színpadra lépés előtti bénító izgalomban.
Rengeteg lehetőséget biztosított számunkra a tanórán kívüli élvezetes nyelvtanulásra: angol nyelvű karácsonyok, Szent Patrik ünnepségek, Petőfi és költészete angol nyelven, országos fordítóversenyek, nemzetközi mondókaíró pályázat, országos fantáziaíró pályázat. Tanítványai a mai napig az országos versenyek legjobbjai.
Nemcsak a nyelvtant és a szükséges frázisokat tanultuk meg óráin, hanem kreatív és mindig megújuló ötleteivel segítette, hogy kisgyermekként felkeltse érdeklődésünket az angol nyelv iránt és megszerettesse velünk nemcsak a nyelvet, de a nyelvi kultúrát, szokásokat és az eredetiben olvasás csodáját is. Életmódunkká tette a nyelvtanulást.
Sok bemutató óráján szerepeltünk nagy örömmel és sikerrel. Mindig annyi látogató jött, hogy a Gárdonyi legnagyobb földszinti termének mindkét ajtószárnyát ki kellett nyitni.
Egy megható, általa írt verssel búcsúzott Tőlünk, a végzős nyolcadikosoktól, ezt a verset a mai napig őrzöm. Azonban a búcsú nem örökre szólt, emberségének, figyelmességének és önzetlen szeretetének tanúbizonysága, hogy a mai napig kapcsolatban maradt egykori diákjaival, támogató tanácsokkal segíti esetleges kételyeinket, a mai napig irányt mutat számunkra és buzdít az előrelépésekre, mi pedig hálából a sok szeretetért, tudásért és emlékért szeretnénk javasolni Pappné Kuster Klárát az év pedagógusának. Isten áldja Klári néni!

Tóth Vanda
Ha Klári nénire gondolok, mindig mosolyognom kell; az energikussága, a munkabírása és a gondossága azt hiszem a három legfontosabb jellemzője személyiségének. Meg persze a sokoldalúsága. Soha egyetlen percig sem kételkedett egyikünkben sem akiket felkarolt, mindig mindenben 100%-ig mellettünk állt, nemcsak tanárunk volt hanem "Pótanyánk" azalatt a pár év alatt amíg tanított minket. Középiskolás éveim legnagyobb teljesítményeit az ő nevével kötöm össze elsősorban. És persze azt is, hogy most Angliában jogi egyetemre járok; az ő felkészítése nélkül sokkal nehezebb lett volna. A mi örömünk az ő öröme, sikere is, és ez az, amit én úgy gondolom, az összes tanárnak követnie kellene. Mindenképpen példakép szakmai tudásával, személyiségével és önzetlenségével.

Stefánik Krisztina
Szeretem és értem az angolt, amióta ő tanítja. Tovabbtanulásomban ezt a nyelvet választottam egyik szakként. Nagyszerű, hogy rengeteg lehetőséget teremt a nyelvgyakorlásra. A Comenius-programon belül meglátogathatunk más országbeli iskolákat, majd pedig őket fogadjuk. Akár utazásra, versenyre, pályázatra készülünk, végig mellettünk áll és segíti munkánkat. Amikor a tanárnő az idegen nyelv - ahogy ő mondja - elválaszthatatlan részéről, a brit történelemről és kultúráról kezd beszélni, azt hiszem, mindannyian azt kívánjuk, bár még sokáig tartana a tanóra! Sok tévhitet is eloszlatott, például VIII. Henrik feleségeivel kapcsolatban. Úgy követtük az egyes történelmi korokat, hogy közben megnéztük , mi történt akkor Magyarországon, illetve kiemelte, ha valami jelentős esemény zajlott máshol a világban. Így születtek meg azok a felismerések, hogy Shakespeare idején I. Erzsébet uralkodott, s a nagy költőóriás életében zajlott le a lepantói csata, és akkor pusztult el a Nagy Armada. Azt hiszem, ilyeneken nem sok angolórán esik szó, pedig ezek rendkívül értékes és érdekes részletek. (És Pappné Kuster Klára nem történelemtanár!) Nekünk pedig pontosan erre lesz szükségünk a történelem érettségin, a kapcsolatok és összefüggések felfedezésére és elemzésére! Nem kétséges, hogy milyen szakot választok az angol mellé! Osztálytársaimmal együtt javaslom tanárnőnket Az év tanára címre, mert ha valaki, hát ő igazán méltó rá!

Forrás: www.kisalfold.hu